Mobile Apps

BodyVision for Her

Уникатните алгоритми за BodyVision беа развиени врз основа на детална анализа на податоците од повеќе од половина милион антропометриски податоци собрани од повеќе од 20.000 жени по групи како што се американската војска и Центарот за контрола на болести. Алгоритмите се дизајнирани да го пресметаат одговорот на 32 клучни теленски мерења за промени во тежината.

View more ...