Web Solutions

FishFinder

Ова е професионално уредена апликација за риболов со богатство на ресурси вградени во тоа е рамка. Со FishFinder, можете да означите и да ги следите секаде каде што ќе ги фатите рибите. Со оваа апликација, можете: да означите рибни и риболовни места и да ги споделите, да го користите GPS-уредот за навигација до местата, да ја користите функцијата за време на живеење за да ги следите движењата на рибите во одредена временска рамка. Тековна месечна фаза Брзина на ветерот / насоката и барометарски притисок од најблиската временска боичка.

View more ...