Преглед на проектот

The Senior Access Portal е дел од архитектурата на Сениор системот за помош. Целта на порталот е да обезбеди интерфејс за управување со сметките и корисниците на Високиот пристап, а исто така управува со распоредот на настани преку планер. Системот се состои од централна база на податоци, порталот како административна точка и дисплеи со екран на допир на локацијата на помошното лице. Под активен развој.

Детали за проектот

Tags :