Canon DMS

Canon DMS

Решение за скенирање голем обем на хартиени документ и, препознавање на дел од текстот, автоматско индексирање, архивирање во електронска форма и едноставно пребарување. Решението се состои од три едноставни чекори: Canon DR G1100 Scanner скенер, со брзина на скенирање и до 200 ppm (повеќе информации на: https://www.canon-europe.com/…/imageform…/specification.aspx) Iris – OCR Software – автоматски го препознава видот на документот што се скенира, како и податоците содржани во него, вклучувајќи го и признавањето на македонската кирилица. Потребните податоци автоматски се извезуваат до бараниот формат и локација или директно се поднесуваат до обработка на софтверот за архивирање, како во случајот (http://www.irislink.com/EN-MK/c1093/Canon—IRIS.aspx) Затоа –

View more ...