Преглед на проектот

Решение за скенирање голем обем на хартиени документ

и, препознавање на дел од текстот, автоматско индексирање, архивирање во електронска форма и едноставно пребарување.

Решението се состои од три едноставни чекори:

  1. Canon DR G1100 Scanner скенер, со брзина на скенирање и до 200 ppm (повеќе информации на: https://www.canon-europe.com/…/imageform…/specification.aspx)
  2. Iris – OCR Software – автоматски го препознава видот на документот што се скенира, како и податоците содржани во него, вклучувајќи го и признавањето на македонската кирилица. Потребните податоци автоматски се извезуваат до бараниот формат и локација или директно се поднесуваат до обработка на софтверот за архивирање, како во случајот (http://www.irislink.com/EN-MK/c1093/Canon—IRIS.aspx)
  3. Затоа – документите, како и нивните индексни податоци се безбедни, со контролиран пристап, максимални поставки за гледање, печатење, споделување, итн., Како и запис за евентуални промени. Решението исто така нуди и организација на протокот на документи во рамките на компанијата.

Се разбира, главната цел е постигната, сите документи на едноставен и исклучително брз начин може да се најдат и да се користат за понатамошни цели. (http://www.therefore.net/).

Детали за проектот

Tags :