Преглед на проектот

PhotoVOCA е флексибилна комуникациска помош базирана на слики. Беше создаден како побрза и поспособна алтернатива на помагалата за статички комуникации и единечни AAC уреди. Крајните корисници вклучуваат мали деца со афазија кои се соочуваат со AAC за прв пат и постари деца и возрасни кои имаат дополнителни комплексни потреби или умерени пречки во учењето.

Детали за проектот

Tags :