Преглед на проектот

Parasol е Mac OSX програма која се користи за брз развој на ролетни и нијанси на прозорци со употреба на автоматски секач. Моделите се развиваат во Parasol и се извезуваат во едноставен формат во друга програма којауправува со секач.Функцијата на Parasol е единствено за развој и извоз на X / Y моделни податоци.

Детали за проектот

Tags :