Преглед на проектот

MedFetch е најдобриот извор за најновите медицински информации. Таа пребарува на 21 милиони PubMed референци и ги следи за промени. MedFetch исто така се интегрира со било која медицинска библиотека за да обезбеди пристап до целосниот текст на секоја статија.

Детали за проектот

Tags :